Alpha 1 News

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ - Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΓΙΝΕ 74 ΕΤΩΝ ...8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1946...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ - Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΓΙΝΕ 74 ΕΤΩΝ ...8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1946...
Το επώνυμό του είναι Γιάννης Βαρθακούρης.
Το ψευδώνυμό του σχετίζεται με τον τόπο της καταγωγής του, το όμορφο νησί της Πάρου. Στα τέ­λη του '60, αρ­χές του '70, προ­κά­λε­σε αί­σθη­ση ερ­μη­νεύ­ο­ντας τα τραγούδια: Της μοί­ρας το παι­χνί­δι (Καλ­δά­ρα - Χα­τζη­νι­κο­λά­ου), Πε­τρο­βο­λού­σα τη ζωή (Καλ­δά­ρα - Σα­μο­λα­δά), Τι κρί­μα που χω­ρί­σα­με (Κα­τσα­ρού - Πυ­θα­γό­ρα), Με τα χεί­λη τα δι­κά σου α­να­σαί­νω (Πλέσ­σα - Λυ­μπε­ρό­που­λου), Ε­γω­ϊσμέ μου (Σπ. Παπα­βα­σι­λεί­ου - Μ. Μπι­ζά­νη). Στη συ­νέ­χεια, ό­σο γιγαντώνονται οι ο­μο­λο­γου­μέ­νως υψηλές πω­λή­σεις του, θα μειώ­νο­νται οι καλ­λι­τε­χνι­κές του α­να­ζη­τή­σεις.
Παρ’ όλα αυτά, η φωνή του θα συνδεθεί με δεκάδες επιτυχίες, καθημερινά τραγούδια, που χάρη και στην ερμηνεία τους αντέχουν στο χρόνο. Ίσως γιατί στην ταυτότητα και στο σώμα τους φέρουν υπογραφές μαστόρων, όπως ο Πυθαγόρας, ο Κατσαρός, ο Μαρκέας, ο Βαρδής, ο Σπανός, ο Ζαφειρίου κ.ά.
Ευ­χά­ριστη έκ­πλη­ξη Τα Νη­σιώ­τι­κα το 1982 και το δεύ­τε­ρο μέ­ρος αυ­τών το 1992. Τέ­λος, α­ναφο­ρά θα πρέ­πει να γί­νει και στο τα­λέ­ντο του Πά­ριου ως δη­μιουρ­γού, κυρίως στιχουργού, κα­θώς πολλές ε­πιτ­υχί­ες φέρ­νουν την υ­πο­γρα­φή του. Τρα­γού­δια του ερ­μή­νευ­σαν οι τραγουδιστές: Κα­ζαντζί­δης (Το δικό σου αμάρτημα), Διο­νυ­σί­ου (Γιατί Θεέ μου η ζωή, Τα μάζεψα τα πράματα, Τα πήρες όλα), Βο­σκόπου­λος (Άϊντε στην υγεία της) - όλα εκτός του πρώτου σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη κ.ά.Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γένι και κοντινό πλάνο