Alpha 1 News

Γηροκομείο Αθηνών: Κραυγή απόγνωσης από τους εργαζομένους -«Είμαστε ένα βήμα πριν την αναστολή λειτουργίας του»

Κραυγή απόγνωσης από τους εργαζόμενους στο Γηροκομείο Αθηνών, καθώς όπως αναφέρουν σε ψήφισμά τους το Γηροκομείο σε κατάσταση ανάγκης και ένα βήμα πριν την αναστολή της λειτουργίας του.

Ακολουθεί αναλυτικά το ψήφισμα των εργαζομένων:

«Το φιλανθρωπικό σωματείο Ελεήμων Εταιρία Αθηνών-Γεροκομείο Πτωχοκομείο ιδρύθηκε το έτος 1864 και έκτοτε αδιάκοπα προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το καταστατικό του, προς κάθε αναξιοπαθούντα.

Ειδικότερα στην τρίτη ηλικία, απαλύνει με την φιλανθρωπική προσφορά του τον πόνο πολλών γενεών Ελλήνων από πολλές αιτίες ( διωγμοί, πόλεμοι, κατοχή, πείνα, εμφύλιο) όπως καταγράφεται στην ιστορία μας, συμπορεύεται με το έθνος μας αλλά σε αντίθεση με πολλές αξίες που χάθηκαν αποτελεί σημείο σταθερό ανά τα έτη αναμφισβήτητο.


Το σωματείο, είναι μη κερδοσκοπικό, ΝΠΙΔ, το οποίο δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, αναπληρώνει μάλιστα αυτό στην άσκηση του κοινωνικού του έργου ή από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο φορέα, ούτε αμέσως, ούτε εμμέσως δεν επιδοτείται από άλλη πηγή, δεν μετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων και από την ΕΕ και δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανενός είδους οικονομική ενίσχυση και επιχορήγηση από το κράτος πλην του μεσημεριανού φαγητού από το δημοτικό βρεφοκομείο πέντε ημέρες την εβδομάδες εκτός Αυγούστου και σχολικών αργιών.

Σύμφωνα με το καταστατικό του τα έσοδά του προέρχονται από τις συνδρομές των μελών τα έσοδα από τα τροφεία, δωρεές κληρονομιές, εισπράξεις των Ιερών Ναών, αξιοποίηση των πόρων και της περιουσίας την μίσθωση – πώληση ακινήτων και τα τροφεία όσων από τους ηλικιωμένους δύνανται να πληρώνουν συμβολικό μέρος εκ του συνολικού κόστους διαβίωσής τους. Εξ αυτών μόνο η αξιοποίηση της περιουσίας κυρίως η σύναψη μισθώσεων αποτελεί ουσιαστική πηγή εσόδων για το Γηροκομείο, και μάλιστα νέων μισθώσεων, αφού τα μισθώματα από υπάρχουσες μισθώσεις έχουν κατασχεθεί εις χείρας τρίτων από ιδιώτες και το Δημόσιο.

Σημειώνουμε ότι με την ισχύουσα από το 2005 νομοθεσία χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί μόνο στα ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία.

Ο Πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του ΔΣ της ΕΕΑ, και τα υπόλοιπα μέλη του, άμισθοι όλοι προσπαθούν σε δύσκολους καιρούς και ως προσωρινή διοίκηση να κρατήσουν ανοιχτό το Γηροκομείο, όταν αυτό από παντού βάλλεται μη εξαιρουμένης της πολιτείας και των οργάνων της δια της επιβολής φόρων ως να είναι επιχείρηση κερδοσκοπική ,κλπ. ενώ δεν εξαιρείται ούτε από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Εποπτεύουσες αρχές της λειτουργίας του είναι α). Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει αρμοδιότητα για όλα τα οικονομικά θέματα του Γηροκομείου Αθηνών και από το οποίο διορίζονται και οι Επιθεωρητές που διεξάγουν τους ελέγχους και καθολικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο επί των κληροδοτημάτων β). Το Υπουργείο Υγείας για την παροχή υπηρεσιών στους ηλικιωμένους, την πληρότητα και καταλληλότητα και ποιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και της κατάρτισης και καταλληλότητας ανά ειδικότητα των εργαζομένων μας λόγω της παροχής υπηρεσιών και υγείας , η Περιφέρεια για τα κληροδοτήματα, την παροχή αδειών λειτουργίας στις εγκαταστάσεις μας κλπ., το Υπουργείο Εργασίας λόγω των εργαζομένων σ` αυτό, και από το 2011 μετά την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στους Δήμους και ο Δήμος Αθηναίων όσον αφορά το κομμάτι των προϋπολογισμών και μόνον αυτό όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 94 του 3852/2010, ή και όσον αφορά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας.

Το Γηροκομείο Αθηνών δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα αφού αυτή απαγορεύεται και από την νομική του υπόσταση και εκ του γεγονότος ότι η είσπραξη τροφείων γίνεται ή μπορεί να επιδιωχθεί μόνο από το 65% του συνόλου των τροφίμων ( που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι) αφού το υπόλοιπο 35% είναι τελείως άποροι. Στον παρόντα χρόνο φιλοξενούνται 140 ηλικιωμένοι και προσφέρουν υπηρεσίες 90 εργαζόμενοι σε διάφορες ειδικότητες. Στο Γηροκομείο Αθηνών σήμερα διαβιούν εν συνόλω 140 ηλικιωμένοι.

Συγκεκριμένα, από τα εννέα περίπτερα του Γηροκομείου λειτουργούν τα τρία και οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται σ αυτά, ανά περίπτερο, έχουν ως εξής:


Στο περίπτερο ΚΟΝΣΟΛΕΙΟ διαμένουν 79 τρόφιμοι, εκ των οποίων οι 20 είναι αυτοεξυπηρετούμενοι, 14 μερικώς αυτοξ/νοι και 45 κλινήρεις.
Εξ αυτών 45 άτομα χρήζουν αεροστρώματος και 11 άτομα χρήζουν αναπνευστικών συσκευών .
Στο περίπτερο Β. ΟΛΓΑ διαμένουν 31 τρόφιμοι, εκ των οποίων οι 17 είναι αυτοεξυπηρετούμενοι, 6 μερικώς αυτοξ/νοι και 8 κλινήρεις.
Εξ αυτών 8 άτομα χρήζουν αεροστρώματος, 6 άτομα χρήζουν αναπνευστικών συσκευών και 2 φορτιζομένων αμαξιδίων.
Στο περίπτερο ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ διαμένουν 26 τρόφιμοι, εκ των οποίων οι 16 είναι αυτοεξυπηρετούμενοι, 2 μερικώς αυτοξ/νοι και 8 κλινήρεις.
Εξ αυτών 8 άτομα χρήζουν αεροστρώματος, 6 άτομα χρήζουν αναπνευστικών συσκευών και 1 φορτιζόμενου αμαξιδίου.

Σήμερα, οι από εμάς εργαζόμενοι που απασχολούνται στα περίπτερα, κατά ποσόστοση είναι οριακά στα νόμιμα προβλεπόμενα ενώ ήδη αναγγέλλονται επικείμενες επισχέσεις εργασίας, λόγω της μη καταβολής έστω ποσών έναντι των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών μας.
Αυτό θα έχει ως κίνδυνο την ελλιπή παροχή υπηρεσιών και φροντίδας στους ηλικιωμένους με παραπέρα κίνδυνο της υγείας ή της ζωής τους.

Ηδη τα περίπτερα λειτουργούν με ελάχιστη σε ώρες θέρμανση και εξ αυτού και η παροχή ζεστού νερού είναι ελάχιστη με αποτέλεσμα η καθαριότητά τους να είναι επίσης οριακή.


Για την κάλυψη των αναγκών του βραδυνού φαγητού, στα ανακαινισμένα από δωρεά μαγειρειά, δεν υπάρχουν τα υλικά, λόγω έλλειψης χρημάτων για την προμήθειά τους και μέχρι σήμερα με δωρεές προμηθευόμαστε και παρασκευάζουμε αυτό όπως και τα Σαββατοκύριακα.

Η ΔΕΗ προσωρινά έχει αναστείλει την διακοπή της ηλεκτροδότησης. Στον αφύλακτο λόγω έλλειψης χρημάτων και προσωπικού χώρο έχουν σημειωθεί κατ επανάληψη κλοπές μεταξύ των οποίων και στον Αγιο Ανδρέα, στην εκκλησία που βρίσκεται μέσα στο Γηροκομείο.

Οι οφειλές σε Δ.Ο.Υ και ΕΦΚΑ πάνω από 25.000.000 ευρώ, σε εμάς τους εργαζομένους πάνω από 8.000.000 ευρώ, οι αναγκαστικές κατασχέσεις και εγγραφές υποθηκών και βαρών στα ακίνητα του Γηροκομείου από ιδιώτες και το Δημόσιο συνεχείς, τουτέστιν η απαξίωση και θέση σε κίνδυνο και πρόκληση ζημίας στην ΕΕΑ συνεχής, με αποτέλεσμα το Γηροκομείο να βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης και ένα βήμα πριν την αναστολή της λειτουργίας του και την απομάκρυνση με άγνωστη κατεύθυνση 140 ηλικιωμένων και 100 εργαζομένων.

Οι ηλικιωμένοι είναι σε μεγάλο ποσοστό μοναχικοί και άποροι και οι εργαζόμενοι έχουμε οικογένειες και υποχρεώσεις και χρέη που οφείλονται στην μη πληρωμή επί σειρά ετών των δεδουλευμένων αποδοχών μας. Ολα αυτά ενώ το σωματείο έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία παραμένει αναξιοποίητη να προξενεί περαιτέρω ζημία με καθημερινή αύξηση του χρέους, έξοδα συντήρησης, επισκευών, κοινοχρήστων, φόρων κλπ. ενώ οι κατασχέσεις της ακίνητης περιουσίας είναι καθημερινές και από ιδιώτες και από το Δημόσιο και Οργανισμούς.

Ομως:

Το σωματείο από τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2010 διέρχεται οικονομική κρίση έντονη και διαρκώς επιδεινούμενη και από το 2016 διοικείται από προσωρινές διοικήσεις με άλλοτε διευρυμένες, ρητώς ή όχι αρμοδιότητες και άλλοτε περιορισμένες.

Αντιδικίες μελών του σωματείου, αυτών που θέλουν να διοικήσουν με τα μη μέλη δηλ. τους διορισμένους από το Δικαστήριο ως προσωρινή διοίκηση δηλ. αυτούς που διοικούν, επιτείνει το οικονομικό πρόβλημα στο Γηροκομείο, αφού επιδιωκόμενο κάποιων αλλά και αποτέλεσμα των αντιδικιών είναι η αδυναμία σύναψης μισθώσεων δηλ. της μοναδικής ουσιαστικής πηγής εσόδων στο χώρο.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω, όμως, είναι να υποφέρουν οι ηλικιωμένοι και εμείς οι εργαζόμενοι να μην έχουμε ούτε τα εισιτήρια για να μεταβούμε στην εργασία μας.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι, λόγω της μη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών να μην υπάρχει ιατρική κάλυψη των εργαζομένων.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι, στο χώρο να επικρατεί απογοήτευση με επίταση των ψυχολογικών προβλημάτων ηλικιωμένων και εργαζομένων, πέραν του ότι δεν έχουμε να θρέψουμε τις οικογένειές μας και να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας.
Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια της προσωρινής διοίκησης και του Οικονομολόγου Προέδρου της, να επιβιώσει το Γηροκομείο, που όσο είχε έσοδα και εμάς τους εργαζομένους πλήρωνε και στους ηλικιωμένους φρόντιζε να παρέχει όλα όσα απαιτούνται για αξιοπρεπή διαβίωση. Την προσπάθεια αυτή την στηρίζουμε.

Και εμείς οι εργαζόμενοι υψώνουμε τη φωνή μας

Σαν ύστατη προσπάθεια αποτροπής του κινδύνου αναστολής της λειτουργίας του Γηροκομείου Αθηνών που θα αφήσει στο δρόμο 140 ηλικιωμένους και θα οδηγήσει στην ανεργία 100 εργαζομένους

Απευθύνουμε έκκληση για παροχή βοηθείας στο χώρο Και ζητούμε:


Α. Να επιτρέψουν τα Δικαστήρια να συναφθούν μισθώσεις και να εισρεύσουν έσοδα στο Γηροκομείο για να προμηθευτούμε πετρέλαιο και υλικά για την διατροφή των ηλικιωμένων και για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να έχουν ασφαλιστική – ιατρική κάλυψη.
Β. Να επιτραπούν οι εγγραφές νέων μελών στο Γηροκομείο έτσι ώστε να μην λυμαίνονται το χώρο ομάδες συμφερόντων που αλληλοσυγκρούνονται για να ελέγχουν την Γενική Συνέλευση και που δεινά μόνο έχουν και μπορούν να επιφέρουν.
Γ. Να διαγραφούν τα χρέη στο Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Δ. Να χρηματοδοτηθεί άμεσα το Γηροκομείο από την Πολιτεία, αφού μάλιστα την αναπληρώνει στην άσκηση του κοινωνικού της ρόλου.

Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα».Γηροκομείο Αθηνών